Naturretten by Solens Datter (Telegram)
Er vi egentlig frie? ...i Norge spesielt, er vi gjennomregulerte så det holder og er vant til å alltid måtte søke om lov til å gjøre ting. I tillegg trekker myndighetene det meste av avgifter de krever fra deg automatisk. Er det frihet når alt skal styres for deg og det meste i livet ditt ikke lenger er valgfritt? Er du fri når alle muligheter begrenses til kun det myndighetene og markedskreftene ønsker du skal ha og velge? Alt annet fjernes fordi de mener det ikke er fremtidsrettet nok eller hindrer utvikling, men er det rett? Og er det egentlig et liv når du sliter deg ut godt før pensjonsalder kun for å tjene penger nok til å dekke opp alle utgifter? Kan du virkelig leve et fritt liv når du sitter fast i et system som begrenser deg i alt du gjør? Når sluttet vi å være levende mennesker?🤔