Hvordan vet vi at vaksinen vil virke? Vil overlevelsesraten gå fra 99,8% til 99.9%? 🔮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *