Hvorfor lockdown er et feilgrep by Margit VeaMargit Vea (margitvea.no)
Mike Yeadon er svært kompetent innenfor faget immunologi, virologi og epidemiologi. Han forklarer her på en god pedagogisk måte hvorfor lockdown var et feilgrep, om falske positive PCR tester, om kryssimmunitet blant annet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *