Covidfilmen ble slettet fra YouTube…
Dessverre var ikke det uventet under dagens sensur-regime, så jeg har lastet den opp selv 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *